• Blog

    Den strukturerede overlevering

    – Et kritisk stadie i patientforløbet  Ambulancefolk har, som hovedregel, kun én reel chance til mundtligt, at formidle vigtig information omkring patienternes symptomer, skader og baggrund til akutmodtagelserne. Men overleveringen kan fx forstyrres af dårlig planlægning og spørgsmålet er, om…

Translate »