HALL of FOAM

Fagfolk eller andre som bidrager til FOAM via FOAMmedic i blogpost, events eller postcast kan blive optaget i den eftertragtede HALL of FOAM aka #HOF.


#4 HOF – Maja Broløs – 6 juni 2018

From left to right: Martin Matzen, Morten Lindkvist, Maja Broløs, Peter Bech & Karl Høeg

Maja er uddannet projektleder og har arbejdet med det præhospitale område siden 2002 som blandt andet Ambulancebehandler, ledende faglærer og leder hos Falck. Idag arbejder Maja som speciel konsulent i Reddernes Udviklingssekretariat – RUS. Maja er på baggrund af bl.a. sit store arbejde med at få gennemført en autorisation af ambulancebehandleruddannelsen, blevet optaget som det 4. medlem af HALL of FOAM. Du kan høre et podcast interview med Maja om arbejdet vedr. autorisation her 

Se mere til Maja og hendes arbejde på twitter

Stor tak til Maja for det gode arbejde.

@FOAMmedic


#3 HOF – Ebbe Lahn Bessmann – 15 marts 2018

Ebbe Lahn Bessmann

Ebbe Lahn Bessmann blev optaget i den ærefulde HALL of FOAM pga. af sin deltagelse som underviser på kurset “Litteratursøgning og kritisk artikellæsning”. Ebbe bidrog med sin varme jyske facon med en ekstra vinkel.  Ebbe er ved optagelsen igang med sin phd på CAMES Herlev efter en intro i Anæstesi. Ebbe er stadig ukendt i twitter universet men vi gør alt hvad vi kan for at skaffe adgang til ham via det fantastiske univers.

Tak for hjælpen.

@FOAMmedic


#2 HOF – Sandra Rosemarie Viggers – 15 marts 2018

Sandra Rosemarie Vigger – @StarSkaterDk

Sandra Rosemarie Viggers er dags dato 01.04.2018 introlæge i Anæstesi på Bispebjerg Hospital. Sandra blev meget velfortjent den næste HOF, nemlig    #2 HOF.  Sandra har med sin store passion for FOAM, forskning, uddannelse og for åbenhed til alle udviklet kurset “Litteratursøgning og Kritisk artikellæsning” i samarbejde med FOAMmedic. Hendes passion og bidrag er i sandhed en plads på den eftertragtede HOF værd. Torsdag d. 15 marts 2017 afholdte FOAMmedic kurset for første gang og vi er Sandra evigt taknemmelige for sin lyst til at bidrage til udviklingen af alle side af sundhedsvæsnet. Et fantastisk kursus blev afholdt og det kan vi kun takke hende for. En kæmpe tak skal der lyde fra os i FOAMmedic, uden dig havde det ikke været muligt at lykkedes med dette kursus. Også et stort tillykke med pladsen i HALL of FOAM.

@FOAMmedic

Åbningen af kurset d. 15 marts 2018.


#1 HOF – Hans Henrik Schultz – 26 feb 2018

Hans Henrik Schultz, Lungemediciner på Bispebjerg hospital blev den. 26/2-2018 den første til at opnå den eftertragtede plads i HALL of FOAM på FOAMmedics blog. Mange har kæmpet om denne første plads men Hans Henrik blev altså den første som via sit bidrag til podcasten “Ep. 2 – Stetoskopi” hjalp med at formidle viden om brugen af stetoskopet, de gænge lunge og bilyde. En stor tak til ham og ikke mindst et kæmpe tillykke med optagelsen og den ære der følger med.

@FOAMmedic

Fra venstre: Karl Høeg, Hans Henrik Schultz aka #HOF1 og Morten Lindkvist


 

 

Translate »