Wee

Wee podcast er en kategori af podcast hvor vi kort og præcist vil gøre opmærksom på noget. Noget som ikke nødvendigvis kræver et helt afsnit eller måske ikke tyngde nok til et langt afsnit. Det kan også være et opråb fra os om et emne vi synes kræver en smule mere opmærksomhed.

Hjertestetoskopi – hvad betyder det, hvordan udføres det, og hvad kan vi finde?

Godt inspirerede af FOAMmedics podcast episode 2 har vi haft stetoskopet om halsen i godt 6 måneder nu, og er i den periode blevet lidt mere bevendt med auskultation. Nu er det jo sådan at brugen af stetoskopet ikke behøver…
Read more

Translate »