Wee

Wee podcast er en kategori af podcast hvor vi kort og præcist vil gøre opmærksom på noget. Noget som ikke nødvendigvis kræver et helt afsnit eller måske ikke tyngde nok til et langt afsnit. Det kan også være et opråb fra os om et emne vi synes kræver en smule mere opmærksomhed.

Translate »