Mythbusters

  • Blog,  Mythbusters

    FOAMmedic Mythbusters – NPA vs hovedtraume

    Nasopharyngeal Airway eller Nasal Airway, også kaldet NPA, har de sidste år været en fast bestanddel af udstyrspakken i de danske præhospitale enheder.  NPA er et simpelt device, som potentielt kan have en livreddende effekt hos den bevidsthedspåvirkede patient, der…

Translate »