Blog,  COVID | 19,  Danish

En uforståelig virkelighed | COVID-19 erfaringer fra Italien

COVID-19 eller bare “Corona virus” i daglig tale, fylder meget i medierne og næsten alt når man læser eller følger sundhedsfaglige tidsskrifter og eksperter. Det er vigtigt at vi også i det præhospitale, får information om, og den fulde indsigt i, hvad det reelt betyder for vores samfund og at de mest effektive midler vi kan bruge er korrekt information og sikker brug af PPE (Personal protective equipment).

I de første to måneder af året bar tonen præg af at nedtone omfanget og farligheden af denne virus; “det er jo kun i Kina”, “den er jo bare en anden form for influenza” eller sågar “lad os nu undgå hysteri og lad os være realistiske”.

Nu er det nok de færreste der ikke forstår faren ved denne virus og den pandemi den er blevet til. Hvad der stadig er mange sundhedsfaglige der måske ikke har forstået, er alvoren af kontaminering og spredning som vi selv er en del af når vi ikke ved nok, eller er godt nok informeret.

Det er tydeligt at beredskaberne, sundhedsstyrelsen og alle involverede instanser er hårdt presset af en virus og et udbrud, der sker hurtigere end systemet kan nå at afholde møder og igangsætte procedurer. Flere regioner, sygehuse og ambulanceberedskaber beretter om mangel på, eller frygt for, mangel af personlige værnemidler grundet umulige leverencer fra internationale leverendører. Tilmed florerer upræcis information om brug af disse værnemidler som ofte spreder sig næsten lige så hastigt som virus i denne sundhedsfaglige krise. Disse upræcise informationer øger forbruget af det absolut nødvendige materiel, og ud fra viden om læring og formidling ved vi at tillært viden og vaner er tæt på umulige at aflære igen

Dette post handler ikke om politik, og er ikke vores eller min vurdering af, om der er handlet korrekt eller i tide i Danmark.

Det handler om et ønske, og et håb, om at dele information og erfaringer fra de steder som allerede er hårdt pressede og har gjort mange vigtige erfaringer. Det amerikanske videnskabelige tidsskrift JAMA (Journal of the American Medical Association) lavede tidligere i dag et interview med en italiensk anæstesiolog og intensivist, som delte sine erfaringer med verden. Intensivisten, Maurizio Cecconi, er nyligt valgt som formand for det europæriske selskab for intensiv medicin. Det er barske realiteter, men vigtige informationer at få ud til verden og ikke mindst til os der arbejder i sundhedsvæsnet. Han beretter om vigtigheden af at alle trænes og gen-lærer procedurer relateret til PPE. Det er her vi kan redde liv og mindske spredning, ikke mindst til alle der skal arbejde med og hjælpe de syge.

I denne video fortæller Professor Maurizio Cecconi fra Humanitas University I Milan om tilstanden i regionen, og de erfaringer de har gjort sig. Han fortæller om de strategier og de tiltag de vurderer har haft bedst indvirkning indtil videre. Interviewet er lavet af JAMA redaktør Howard Bauchner.

Husk at være selektiv i den viden i formidler til vores patienter, familier og til hinanden. Det er alvorligt og vi har ikke engang set det værste endnu. Der vil komme følger som ikke endnu er til at overskue og som rammer samfundet på alle niveauer. Pas godt på hinanden og ikke mindst på hvilke informationer vi deler derude. God kamp, vask dine hænder og husk det er støvledans til vi igen kan give hinanden et godt håndtryk.

Mere information om COVID-19:

 

Morten Lindkvist on Twitter
Morten Lindkvist
A medic trying to inspire, to create learning and learn about learning. Let's create even better prehospital education, bedside and online.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »