Blog,  COVID | 19,  Danish

Genoplivning under COVID-19

Opdateret den 20. marts kl 15.40

Så er Dansk Råd For Genoplivning ude med deres anbefalinger ved hjertestop hos patienter med potentielt eller bekræftet COVID-19. De kan læses her.

Vi vender herunder nogle af de udfordringer genoplivning og behandling af de akut kritiske patienter giver, ved behov for ventilation og andre procedurer. En af de helt store udfordringer er emnet personal protective equipment (PPE) eller på dansk værnemidler, som giver mange frustrationer i disse uger med god grund og er også adresseret i disse guidelines.

Vores venner på @scanFOAM har, kort efter udgivelsen fra DRG, lavet en nem og forståelig blogpost med actioncards og guidelines, som kan læses på scanFOAM.org. Disse anbefalinger er en sammenskrivning af DRG og de engelske retningslinjer for genoplivning af COIVD-19 patienter.


Vores korte opsummering: Husk jeres egen sikkerhed med PPE, ved mistanke om mulig COVID-19 bør du iklæde dig dette før behandlingen opstartes. Udfør kun hjertemassage til alle har relevant udstyr på og forsøg at skærme luftvejen så smittespredning mindskes mest muligt.


Et vigtigt element som ikke besvares af disse nye regler er, hvordan vi præhospitalt skal forholde os til hjertestop hos COVID-19 patienter. Vi har ikke de samme muligheder som der beskrives af scanFOAM til inhospitalt brug. Navnligt brugen af HEPA filter til maskeposeventilation og intubation. Ydermere er vi er ofte ved ankomst til patienten udfordret af at der er pårørende, hjerteløbere etc. som også skal coaches således at vi ikke har yderligere smittespredning.

Det efterlader et limbo, hvor vi som præhospitalt personale ikke klart ved hvordan vi skal forholde os ved hjertestop. Særligt udfordrende er procedurer som ventilation med maskeposesystemer, der ifølge mange kilder ikke bør laves uden FFP3 maske da maskeposeventilation er opfattet som en aerosolproducerende procedure.

En løsning på denne udfordring kan være at skærme patientens luftvej ved hjælp af en iltmaske med reservoir. Masken kan hjælpe til at vomitus og andet ekspektorat ikke nemt og uhindret kan sprede aerosoler ud i rummer, som kan smitte personalet og samtidig sikre passiv oxygenering under hjertemassagen. En anden løsning kan være at påsætte en ventilationsmaske med ventilationsballon med dobbelt CE greb og ikke ventilere patienten før alle har FFP3 masker på eller der evt. er et HEPA filter til rådighed fra en akutlægebil.


De nye, men dog milde skærpelser efterlader et par spørgsmål hvis ikke alle på stedet har personlige værnemidler til rådighed. Bør der evt. skaffes HEPA filter til vores ventilationssystemer præhospitalt, eller bør vi undlade at ventilere patienter i mangel af FFP3 masker? I så fald, bør der så beskrives en procedure som friholder os fra ansvar og STPS efterfølgende?

Husk altid at vores egen sikkerhed kommer først. Stands ulykken gælder også her, så tænk allerede nu på løsninger inden du står i dette meget sandsynlige scenarie.

Vi følger interesseret med i den kommende tid og vil poste myndighedernes anbefalinger så snart der kommer nye udmeldinger.

Referencer:

  1. Resuscitation council UK statements on covid-19
  2. Dansk råd for genoplivning | COVID-19 opdateringer
  3. Sundhedsstyrelsens Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
  4. Artiklel omhandlende HEPA filter https://www.esahq.org
  5. Rational use of personal protective equipment (PPE) for coronavirus disease (COVID-19) – WHO
  6. Consensus statement: Safe Airway Society principles of airway management and tracheal intubation specific to the COVID-19 adult patient group
  7. Artikel som beskriver at maskeposeventilation er en aerosol procedure | mja.com.au/
Den engelske version af genoplivning til patienter med COVID-19

Morten Lindkvist on Twitter
Morten Lindkvist
A medic trying to inspire, to create learning and learn about learning. Let's create even better prehospital education, bedside and online.
Martin Matzen on Twitter
Martin Matzen
Family man and Paramedic with a twist

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »