• Blog,  Podcast

    Det bedste fra 2020 | ep. 54

    2020 er ikke gået helt som vi forventede. Ingen kunne have forud set at verden ville blive ramt af en forfærdelig pandemi og at alt hvad der er foregået i år, på den ene eller anden måde er påvirket af…

  • Podcast

    Sugning, de store spørgsmål | ep. 46

    Sugning er en essentiel del af patientbehandlingen. Men i mange år har der været påstande, uklarheder om hvordan vi måtte udføre denne procedure. I denne episode kigger vi lidt ind i hvad der måske har ligget til grund for de…

Translate »