• Blog,  Danish

    Præhospital kapnografi

    Præhospital kapnografi har længe været muligt, både til den intuberede og den ikke-intuberede patient. I starten var det akutbiler og akutlægebilerne der brugt dette udstyr. De seneste år har det vundet mere og mere indpas, og er en af de…

Translate »