Blog,  Danish

Præhospital kapnografi

Præhospital kapnografi har længe været muligt, både til den intuberede og den ikke-intuberede patient. I starten var det akutbiler og akutlægebilerne der brugt dette udstyr. De seneste år har det vundet mere og mere indpas, og er en af de daglige målinger, vi kan foretage i ambulancen, og emnet er en fast del af undervisningen på behandleruddannelsen.

Der er studier der viser, at den kan bruges som en markør på sepsis1, og visse steder bruger de alene kapnografi til at vurdere ROSC2 (Return of spontaneous circulation)

Men hvornår er det givtigt at bruge? og hvornår er det bare endnu et udstyr vi belemrer patienten med? Hvad er vigtigt at vide? Hvad siger evidensen?

Paramediciner Martin Betzer, DK, har forsket i emnet, og i den forbindelse har han fået udgivet en tredelt artikel i Ambulance Today, som svarer meget godt på disse spørgsmål, og som vi kan anbefale at læse. 

Del 1 : The Basics – side 33-37

Del 2: Resuscitation – side 27-29

Del 3: Applications for the non-intubated patient – side 43-45

  1. Hunter CL, Silvestri S, Dean M et al. End-tidal carbon dioxide is associated with mortality and lactate in patientens with suspected sepsis. Am J Emerg Med 2013;31 (1): 64-71
  2. Powell J, Dearden K, Greyson S et al. Seven tools result in dramatic improvements in cardiac arrest outcomes in Rialto, California. JEMS 2017; 1. dec.

 

Peter Bech on Twitter
Peter Bech
A dad and a paramedic with af large portion of passion on prehospital whatchamacallit... and pizza

2 kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »