Blog

#FOAMmedicEVENT-Litteratursøgning & kritisk artikellæsning

Den 15/3 2018 var FOAMmedic vært for kurset ”Litteratursøgning og Kritisk artikellæsning”. Kurset varede 8 timer og blev afholdt i flotte og inspirerende omgivelser på SOHO i Kødbyen på Vesterbro i København. Underviserne var Sandra Viggers og Ebbe Bessmann, som havde planlagt en lærerig dag med en blanding af korte oplæg og masser af gruppe arbejde.

Kurset var inspireret af flere debatter i 2017 hvor det præhospitale setup og behandling er blevet diskuteret livligt, desværre uden så mange input fra vores eget fag. Ud af disse diskussioner voksede et ønske om at vores faggruppe kan blive i stand til at deltage i debatter og argumentere for og imod konklusioner og tal der præsenteres som fakta. Ydermere havde vi et ønske om at skabe interesse for at vi selv, som faggruppe, bidrager til skabelsen af en evidensbaseret praksis i vores eget fag.

Formålet med dagen var at deltagerne skulle gå derfra og

1)   have trænet teknikker til litteratursøgning

2)   have trænet kritisk artikellæsning

3)   lært at være skeptisk over for påståede forskningsresultater ved en begyndende forståelse for forksningsmetodologi og mulighed for at deltage i debat om relevante emner.

Link til tilmelding til efterårets kursus.

Det kan føles som nogle store trin, men vi skal ikke klare dem alle på engang, og vi hjælpes ad.

Evidensbaseret medicin og forskningsmetode.

Vi startede med at få defineret hvad evidensbaseret medicin (EBM) er.
EBM består af tre dele: Den tilgængelige evidens, lægens/sundhedspersonens erfaring og tolkning af evidens og sidst men ikke mindst, patientens ønsker og værdier. Og på det grundlag bør alle Sundhedsprofessionelle træffe beslutninger i deres daglige virke.

Basal forståelse af Evidenshierarkiet

For at forstå de artikler man finder må man også forstå evidenshierarkiet. Evidenshierarkiet kan bruges som reminder når man læser litteratur – for en artikel er ikke bare en artikel. Det er ikke ligegyldigt om konklusioner drages på dyrestudier, en leder i et tidsskrift eller frabstore randomiserede studier, for ikke alt kan bare uden videre overføres til klinisk praksis. De mest valide og brugbare konklusioner drages på metaanalyser af systematiske reviews der indeholder randomiserede kontrollerede studier. Det findes der ikke inden for alle emner og så må man bevæge sig nedad i hierarkiet og forholde sig dertil med stigende skepsis overfor konklusionerne. Så meget for at tro på alt hvad Jyllandsposten skriver.

I forlængelse heraf gennemgik og diskuterede vi også peer review processen og nødvendigheden af denne samt de mulige bias denne også indeholder. Vigtigt stof og en øjenåbner for mange på denne dag. Igen med god reference til studier der den seneste tid har sat vores profession under lup.


Litteratursøgning

 

Dernæst gik vi videre til delen om at lære at søge litteratur. Der er mange steder at søge på og de mest kendte blev nævnt, hvor Pubmed var den der dannede grundlag for øvelserne på dagen.

Litteratursøgning blev beskrevet som at finde en nål i en høstak. Som eksempel er der over 28millioner!!! Referencer i pubmed. Det giver sig selv at hvis ikke man ved hvad man leder efter så finder man det aldrig derinde uden en systematisk og velplanlagt søgestreng.

Og hvordan får man så fundet relevant litteratur frem. Vi blev klogere på ord som MeSH, Boolan logic, brugen af diverse tegn der ellers kun indgår i smileys på en gammel nokia osv. Alt sammen systematisk gennemgået, demonstreret og opsummeret i dette fine flowchart som kursisterne fik med sig hjem.

For helt at vide hvad man skal søge på er man nødt til at kende til PICO. Også denne blev gennemgået for kursisterne og ses her.

Derefter gik kursisterne i gang med at søge ud fra 6 udvalgte cases, alle med en relevans til det præhospitale arbejde. Det spændte bredt helt fra alternativ behandling af kvalme, til at smitte via sin ikke rengjorte #stetoskophalskæde.

Vil du selv derhjemme lære mere om litteratursøgning i en kortere udgave kan du se denne youtube video


Kritisk artikellæsning

Efter litteratursøgningsdelen gik vi videre til dagens andet højdepunkt – Kritisk artikellæsning. Introduceret med et kort oplæg om hvordan man egentligt læser en forskningsartikel – for skal man læse dem alle fra ende til anden, bliver man jo aldrig færdig!

Deltagerne havde allerede forud for kurset fået tilsendt 4 artikler der skulle læses hjemmefra – alle relevante for vores daglige præhospitale hverdag, ilt behandling til hjertepatienterI.O vs IV i OHCA,  Screening af sepsis og Observation af heroin overdosis efter narcanti.

Som en demonstration på hvordan en kritisk artikelgennemgang kan foregå blev Sandra og Ebbe udspurgt af Morten om O2 artiklen med udgangspunkt i BEEM guidelines fra SGEM. Det hele blev optaget som podcast og kan høres her.

Igen var budskabet at systematik er nøgleordet. Når man læser en artikel med kritiske øjne er det godt at læne sig op af en systematik, her BEEM, men der findes mange andre – fælles for dem alle er at man ved at bruge dem undgår at lade sig forføre af artiklens historie og forfatterens konklusioner, men danner sine egne konklusioner først.

Herefter skulle kursisterne selv forsøge sig med BEEM guidelines fra SGEM på de resterende artikler. Efter detaljeret gennemgang var der ingen tvivl om gruppernes resultater viste at der ofte er mere til artiklen end konklusionen afslører. Flere af artiklerne virkede tydelige i deres konklusion, men efter en grundig analyse af indholdet viste resultaterne sig uklare, eller det viste af forfatteren ikke svarede på det kliniske spørgsmål de selv havde stillet i deres baggrund og opsat som deres primære endepunkter. Igen en øjenåbner for alle tilstedeværende.

Debatten gav et godt indtryk af behovet for at nærlæse den litteratrur der udgives. Forskningsspørgsmål kan til tider være uklare og bliver måske slet ikke besvaret, resultater der arbejde imod ens forskningsspørgsmål udelades eller er helt utilstrækkelige til at besvare spørgsmålet tilstrækkeligt og sidst, men ikke mindst; konklusioner skal tages med et gran salt!


Erfaring med Præhospital forskning af Martin Betzer

 Dernæst kom vi til delen hvor vi skulle inspireres til at deltage i præhospital forskning. Enkelte deltagere er allerede involveret i forskningsprojekter – sejt! Også Martin Betzer der skulle holde næste oplæg.

Martin Betzer er Paramediciner og har læst en  bachelor i præhospital medicin og er aktuelt i gang med en Master i Health research. Han var inviteret til at fortælle om sin erfaringer med at starte med forskning i ambulancetjenesten.

Som et led i sin uddannelse har Martin fået erfaring med produktion af simple små undersøgelser, udarbejdelse af abstracts og poster præsentationer.

Opsummeret til tre hovedpunkter var Martins budskaber:

#1 Hvis du ikke konstant udfordrer dig selv og din praksis, risikere du at blive uinteresseret/uinspireret i det du laver, og evt. ender med at skifte branche.

#2 En måde hvor man undgå at have for stor selvtillid ifht. erfaring/ekspertise er konstant udvikling. Det er interessant, jo mere man læser og uddanner sig, jo mere bevidst bliver man om egne mangler og huller.

#3 Hvis ikke vi starter med at lave research i/om det vi som ambulancereddere laver, kan vi ikke få ejerskab på vores eget fag og dermed påvirke udviklingen af dette.

En interessant halv time med introduktion til hvorfor det er så relevant for vores fag at tage det store skridt væk fra kun at arbejde efter andres viden. Et skridt mod at skabe en reflekteret praksis og et fag som kan bære sig selv. Dette er kendt i andre lande (link til UK og australien) hvor man i stigende grad uddanner sit præhospitale personale til en holdbar og langvarig karriere inkl. muligheden for en akademisk overbygning. Hør Martins oplæg som podcast her.


En god og spændende dag sluttede med et lille interview med to af vores deltagere, mens resten af deltagerne mødtes på den lokale ølbar inden kursusmiddagen på Je’taime. Lyt til interviewet her.

fra venstre: Jeppe Adamsson Holmstoel og Martin Lyberth

1000 tak til alle som deltog, 1000 tak til underviserne og til Martin for at bidrage med sin historie. Har du fået lyst til selv at lære eller forbedre dine evne til at finde og analysere litteratur har vi netop åbnet for tilmelding til september.

Sandra og Ebbe blev begge optaget i den eftertragtede HALL of FOAM for deres bidrag til dette kursus. En kæmpe tak fra FOAMmedic til jer begge.


Links, Downloads, og kommentarer:

SGEM – Skeptic guide to emergency medicine.

SGEM#179: Chase the Dragon and Naloxone

SGEM#192: Sometimes, All You Need is the Air that You Breathe

@StarSkaterDk’s Handout – Evidenshierarki, Litteratursøgnings guide, PI.C.O 

BEEM link: http://thesgem.com/2014/03/make-it-so-beem-appraisal-tools/

 Liste over Martin Betzers artikler, klik her.

 Som lovet kommer her et link til den udd. bla. Martin Betzer har taget.

Bachelor – prehospital emergency care

Master – Master – Health research

Morten Lindkvist on Twitter
Morten Lindkvist
A medic trying to inspire, to create learning and learn about learning. Let's create even better prehospital education, bedside and online.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »