Blog,  Danish

Den nye dreng i klassen

Vidste du, at man som præhospitalt personale siden år 2012 har kunne få ”her og nu” teknologisk support og real-time feedback på den Basic Life Support (BLS) behandling, vi yder til patienter med hjertestop uden for hospitalerne!

Medicoteknisk udstyr har igennem de sidste 20 år gjort et større og større indtog på den danske præhospitale scene. Kigger man i krystalkuglen, er det vel næsten kun fantasien, der sætter grænsen for hvilken diagnosticering og behandling, man vil kunne tilbyde patienterne i fremtiden præhospitalt.

LIFEPAK 12 og LIFEPAK 15 har igennem de sidste mange år været en fast bestanddel af de danske ambulancers medicotekniske udstyr og har derved været en tro følgesvend for det præhospitale personale i deres daglige virke. Det kan være svært at forestille sig en dansk ambulance være udstyret med en anden defibrillator end dem fra Physio Control. Ikke desto mindre, så har ZOLL Medical Corporation (via Medidyne) netop vundet en udbudsrunde i Region Hovedstaden, som derved udskifter deres LIFEPAK 15 defibrillator ud med modellen ZOLL X Series.

Vi i FOAMmedic har med stor interesse både set på og afprøvet denne ”nye dreng i klassen”, og vi kan lide, hvad vi ser! Vi giver her en introduktion af ZOLL X-Series, hvor vi vil fremhæve de funktioner, som har fanget netop vores opmærksomhed.

Afprøvningen af ZOLL X Series foregik på Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) på Herlev Hospital, under kyndig vejledning af Medidynes danske Applikationsspecialist Michael Byskov, der til dagligt arbejder som Paramediciner og instruktør i Region Sjælland.

Hvad kan ZOLL X-Series byde på?

Ved første øjekast skiller ZOLL X-Series sig primært ud ved, at defibrillatoren er noget mindre i størrelsen i forhold til andre producenter på markedet. ZOLL X-Series vejer 5,3 kg (uden udstyr), og ifølge ZOLL er det ca. det halve af flere andre producenter på markedet – eller som ZOLL beskriver – Get that Boeing off your back!

Men ved en nærmere gennemgang kan det konstateres, at ud over vægten, så er visse funktioner anderledes placeret på ZOLL X Series, samt at navigationsfunktionen primært foregår ved hjælp af knapper til forskel for det velkendte drejehjul. ZOLL har i forbindelse med produktionen af deres X Series, haft stor fokus på at gøre produktet driftssikkert, robust og minimal modtagelig for udefrakommende påvirkninger, såsom støvpartikler og vand.

Indgangsporte og EKG printer er indbygget på siden af ZOLL enheden.

ZOLL har derfor valgt at indbygge alle indgangsporte til EKG, BT, invasiv BT, SpO2, EtCo2 og EKG printer ind i siden af defibrillatoren samt, at anvende knapper til navigation af enheden for at undgå bevægelige dele og sårbare åbninger.

Placeringen af indgangsporte, EKG printer, størrelsen på EKG-papiret samt udformningen af navigationsfunktion vil efter vores overbevisning give anledning til enkelte frustrationer og en tilvænningsperiode, hvor vante arbejdsprocedure skal tilrettes. Men mon ikke det kan sammenlignes med, at man som privat person udskifter producent på telefonmarkedet og at tilvænningsperioden derfor vil være kortvarig i disse teknologiske tider?

Kigger man videre på ZOLL X Series, har defibrillatoren nogle yderst spændende funktioner indbygget i enheden – funktioner som man ikke har til rådighed i de danske ambulancer den dag i dag. Dem der vakte størst interesse hos os, er følgende:

 

Fokus på High Quality Basic Life Support. 

Real CPR Help og See-Thru CPR

Real CPR Help og See-Thru CPR er funktioner der er designet til at assistere og tilsikre High Quality CPR samt hurtigt genkendelse og behandling af ikke pulsgivende EKG-rytmer.

Real CPR Help kan fx assistere det behandlende personale med visuel indikator for Depth Measurements, Recoil, Chest Compression Indicator, CPR Idle Time Feedback (Hands Off Feedback) og CPR-Voice Prompts (Voice Feedback).

See-Thru CPR giver mulighed for det behandlende personale i forbindelse med hjertestop at vurdere den underliggende EKG-rytme ved udførelse af HLR. For at dette kan lade sig gøre, aktiverer ZOLL X-Series et filter, der via pads-elektroderne sammenligner HLR-artefakterne med myokardiets underliggende artefakter.

See-Thru CPR gør det altså muligt og nærmest eliminere handsoff tid i forbindelse med vurdering af hjertestopsrytmen, og derved reducerer Pre-Shock pausen betydeligt. Desværre anbefaler ZOLL forsat at hjertemassagen afbrydes helt i forbindelse med vurderingen af hjertestopsrytmen grundet muligheden for restartefakter – altså kan man ikke helt undlade hele analysedelen i hjertestopcyklussen.

See-Thru CPR

Stød med max 200J!

ZOLL X-Series har, ligesom flere andre defibrillatorer på det præhospitale markedet, en bifasisk stødfunktion. En funktion hvor stødfasen er opdelt i to og hvor den elektriske energi først vandrer fra elektrode A til B efterfulgt af en ny vandring fra elektrode B til A.

Bifasisk DC-stød

I dag benytter Region H, ligesom mange andre, LP15 som støder med eskaleret energiinterval på 200, 300 og 360 Joule. Hvorimod ZOLL X-Series støder med eskaleret energiinterval på 120, 150 og maksimalt 200 Joule. Er det så en forringelse, har det nogen reel betydning og hvad anbefaler ERC på dette område?

For at kunne svare på det spørgsmål, skal man tage følgende med i sin betragtning da den nødvendige jouleenergi er afhængig af flere faktorer:

 1. Hvor stor er patientens thorakale impedans (patientens thorax størrelse), hvilket har betydning for det reelle energiniveau, der leveres til myokardiet.
 2. Tiden for hvor hurtigt selve energien leveres hen over myokardiet, så snart der er trykket på stødknappen.

Hvis vi sammenligner stødfunktionerne hos LIFEPAK 15 og ZOLL X-Series, så anvender begge enheder et bifasisk DC-stød. Til gengæld er der forskel på hvilken waveform som anvendes. LIFEPAK 15 anvender en såkaldt Biphasic Truncated Exponential Waveform (BTE), hvor ZOLL X-Series anvender Rettilinear Biphasic Waveform (RLB).

Biphasic truncated exponential waveform
Rectilinear biphasic waveform

LIFEPAK 15 vil på en patient med en thoraximpedans på 50 Ohm og et valgt energiniveau på 360 Joule, levere alle 360 Joule til patienten over en tid på mellem 11,2 – 13,4 ms. ZOLL X-Series vil på en patient med samme thoraximpedans og et valgt energiniveau på 200 Joule, levere 230 Joule til patienten over en tid på max 10 ms.

Har patienten til gengæld en thoraximpedans på 175 Ohm, leverer LIFEPAK 15 med et valgt energiniveau på 360 Joule ca. 285 Joule til patienten over en tid på mellem 17,5 – 21,1 ms. Hvorimod ZOLL X-Series med et valgt energiniveau på 200 Joule vil levere 260 Joule til patienten over en tid på igen max 10 ms.

ZOLL X-Series tilpasser altså sit energiniveau, alt efter hvor stor thoraximpendans patienten har og samtidig leverer ZOLL enheden energien på max 10 ms. Dette er ZOLL´s begrundelse for, der ikke behøves større energimængde for at opnå succesfuld DC konvertering.

ERC beskriver at der ikke er evidens for at den ene bifasiske waveform er mere effektiv end den anden. ERC anbefaler dog, at såfremt der anvendes BTE waveform, da bør det initiale DC-stød have en energimængde på minimum 150 Joule. Hvorimod at såfremt der anvendes RLB waveform, da bør den initiale energimængden være minimum 120 Joule.

 

BT-måling med Smartcuff og SureBT funktion.

ZOLL X-Series anvender en dobbeltlumen Smartcuff blodtryksmanchet (frem for den traditionelle enkeltlumen blodtryksmanchet) og et softwareprogram, kaldet SureBT til måling af patienternes blodtryk.

SureBT fungerer ved, at X-Series enheden måler de oscillometriske pulseringer imens den dobbeltlumen blodtryksmanchet pustes op. Frem for på traditionel vis hvor blodtryksmanchetten pustes op, indtil at måltrykket har okkluderet blodstrømmen gennem arterierne i den monitorerede ekstremitet, for herefter at tømme manchetten langsomt og måle de oscillometriske pulseringer i takt med at måltrykket bliver mindre.

Ved at anvende ovenstående teknik, halveres tiden for hvor længe måleproceduren foregår fra hhv. ca. 30 sek. til ca. 15 sek. og derved også et evt. ubehag for patienten.

NIBP display med artefaktsymbol

SureBT softwareprogrammet registrerer desuden eventuelle uhensigtsmæssigheder i forbindelse med BT-måling såsom bevægelsesartefakter, svag puls, arytmier eller andre former for blodtryksartefakter. Påvirkninger som i forbindelse med BT-målingen, gør at målingen kan være unøjagtig. Dette kommer visuelt til syne via artefaktsymbolet (stjernesymbolet), som vises på ZOLL enhedens NIBP display ved uregelmæssigheder.

Derudover beskriver ZOLL, at man med Smartcuff blodtrykmanchetten i kombination med EKG-overvågning, vil få en mere nøjagtig BT-måling, da X-Series enheden vil synkronisere de oscillometriske pulseringer i manchetten med R-takkerne i EKGét.

 

SAT måler med flere funktioner.

Puls CO-oximetri sensoren på ZOLL X-Series skal efter hånden til at have et andet øgenavn end det velkendte ”SAT-måler”.

Puls CO-oximetri funktionen på X-Series enheden kan nemlig bidrage med flere forskellige non-invasive målinger ud over de velkendte såsom puls, SpO2, SpCO og SpMet. Med den nye generation af fingerprober vil det nu også være muligt at måle fx SpHb (total hæmoglobin), SpOC (Iltindhold), PVI (Pleth Variability Index) og PI (Perfusionsindeks).

SpHb funktionen er en af de målinger, som vi ser et stort potentiale i præhospitalt. Funktionen gør det nu muligt at foretage en non-invasiv måling af patientens aktuelle hæmoglobin niveau. Ifølge producenten Masimo, ligger målinger meget tæt på de resultater hospitalerne får igennem patientens blodprøver. Læs mere her.

Desværre skal man bruge to forskellige sensorer, hvis man ønsker at måle både SpHb, SpOC og SpCO. Sensoren som kan måle hhv. SpHb og SpOC, kan nemlig ikke måle SpCO og omvendt.

Derudover er der flere lækre småfeatures som vi syntes, er værd at nævne.

 • ZOLL X-Series har i AED mode en funktion kaldet RapidShock, der i kombination med See-Thru CPR kan foretage stødbar / ikke stødbar rytme vurdering på ca. 3 sek.

  RapidShock
 • Der vil være mulighed for at indstille X-Series enheden i 3 overordnede moduler, hhv. Voksen, Pædiatrisk og Neonatal – hvilket gør at alle enhedens standart indstillinger tilpasses den valgte patientgruppe.
 • Man kan med ZOLL X-Series måle en respirationsfrekvens via EKG4 overvågningen som registrere bevægelse via patientens thorakale impedans.
 • Det vil med ZOLL X-Series også være muligt at aktivere en monitoreringsfunktion kaldet LTA (Life Threatening Rhythm Alarms). Denne funktion alarmerer bl.a. om pludselig ekstrem bradykardi (- 10) eller ekstrem takykardi (+ 20) på EKG-overvågningen.
 • Og sidst men ikke mindst, så får brugeren i forbindelse med optagelse af EKG et kontinuerligt, dynamisk og diagnostisk EKG12 direkte på monitoren.
Diagnostisk EKG12

Vi er meget spændte på hvilke erfaringer, vores kollegaer I Region Hovedstaden vil gøre sig med deres nye defibrillator – specielt i forhold til den teknologiske support, som nu tilbydes i forbindelse med hjertestops behandlingen. Vi er spændte på hvad fremtidens udbud på præhospitale defibrilatorer byder på, og vi ser med spænding frem mod den udvikling som konstant flytter grænserne for hvad vi kan.

FOAMmedic vil gerne sige tak til CAMES for lån af lokaler.

Tak til Medidyne og Michael Byskov for fremvisning af ZOLL X Series.

Der findes selvfølgelig også andre spændende defibrillatorer på markedet. Nedenfor er et par af dem som vi i FOAMmedic også har kigget på – og så har vi ladet os fortælle at Physio Control er i gang med at udvikle en ny LIFEPAK model.

Tempus Pro

Argus Pro Lifecare 2

Corpuls 3

Vil du vide mere om ZOLL X Series kan du finde viden via følgende link:

Medidyne.dk

Dansk brugermanual

ZOLL E-learning

ZOLL instruktionsvideoer


Hvis du har lyst til at støtte vores arbejde med at lave lækker lyd og skrift så klik ind på 10er.dk og støt os med 5,10 eller 15 pr. podcast episode, så bliver vi så sindsygt stolte og glade. Eller klik på 10’er logo her under og en pop-up løsning kommer frem.
Støt på 10er


Martin Matzen on Twitter
Martin Matzen
Family man and Paramedic with a twist

2 kommentarer

 • Anders Fischer Christensen

  Er I bekendt med at andre regioner, følger med region h i forhold til opgraderingen af deres defibrillator?

  • Morten Lindkvist

   Hej Anders. Tak for dit spørgsmål.

   Nej vi ved ikke om der er andre der har tanke på at skifte inden for den nærmeste fremtid. Men det er interessant at følge lidt med i den slags. Region H har det setup at de ejer alle defibrilatorerne som bruges præhospital i regionen. Det er altså ikke entreprenøren som stiller Defi til ambulancerne men Regionen. Derfor kan de midt i en kontrakt udskifte leverandør og det har det gjort via et offentligt udbud.
   Andre regioner som har ambulance kontrakter med entreprenører, der skriver kontrakten at der skal være en defi i ambulancen som lever op til specifikke krav. Her kan man altså ikke midt i en kontakt forlange at der skal være en anden defi, med mindre man vil betale en pris for at udskifte og uddanne personalet. Så det en lidt stor udgift.

   Så der er to slags setup lige nu i de forskellige regioner:
   1. At den som har ambulance kontrakten skal leverer en defi som lever op til visse i kontrakten specifikke standarter. Her hænger de lidt på den tid som kontrakten løber, men mindre de vil betale for ændringen.
   2. At regionen stiller defi til rådighed for entreprenøren, og den kan de så skifte ud fra de udbud de har lavet på produktet.

   Det er min/vores indsigt, men der kan selvfølgelig være andre ting der spiller ind som vi ikke har kunne læse eller spørge os til.

   Igen tak for din kommentar.
   Morten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »